Przejdź do treści

transport zwłok z zagranicy

W jaki sposób wygląda formalność przewozu zwłok z zagranicy do Polski?

Jeżeli śmierć obywatela polskiego nastąpiła za granicą, konsul RP poinformuje rodzinę o śmierci w kraju za pośrednictwem policji lub urzędów terenowych. Gdy śmierć nastąpiła w niejasnych okolicznościach, urzędnik konsularny będzie współpracował z policją i prokuraturą oraz udostępni rodzinom informacji o wyniku postępowania. Aczkolwiek w niektórych przypadkach ułatwia zebranie dokumentów potrzebnych do sprowadzenia zmarłego do kraju. W przypadku śmierci za granicą potrzebne jest zdobycie zgody naczelnika miejsca pochówku zwłok, na sprowadzenie zwłok z zagranicy do Polski. Starostwa powiatowe funkcjonują w porozumieniu z inspektorami sanitarnymi. Członkowie najbliższej rodziny mają zmarłego prawo pochować zmarłego i złożyć powyższy wniosek. Jeżeli ciało jest transportowane z zagranicy przez instytut pogrzebowy, to musi dodać do wniosku akceptację rodziny na zlecenie nam jakichkolwiek procedur związanych z transportem i pochówkiem zmarłego. transport zwłok do polski Do wniosków dorzuca się akt zgonu albo inny dokument zatwierdzający brak chorób zakaźnych. Wszystkie papiery zagraniczne muszą być przełożone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zgodnie z licencjami wydanymi przez dom pogrzebowy firma prowadzi działalność związaną z wydawaniem aktów zgonu oraz innych dokumentów koniecznych do przewozu zwłok z zagranicy. Przy eksporcie zwłok należy ująć przepisy obowiązujące w kraju, do którego zwłoki są przewożone. Transport skremowanych szczątków musi odbywać się w warunkach zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo sanitarno-techniczne transportu w danym kraju. Gdy przyczyną śmierci jest przestępstwo, na transport zwłok wymagana jest zgoda policji lub prokuratora. Zgodę taką uzyskuje dom pogrzebowy przekazujący zwłoki. Zdecydowanie ważne jest to, że trumny przywiezione z zagranicy nie mogą być otwierane, musi być prawidłowo zamknięta. Koszt transportu ciała z zagranicy zależy od wielu czynników. Namawiamy do kontaktu. Opiszemy kosztorys.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.