Przejdź do treści

rekrutacja pakowaczy


Agencja Pracy Tymczasowej (APT) to firma rekrutacyjna pracowników ze wschodu

Jedną z najmocniejszych korzyści, jakie proponuje APT, jest uniwersalność zatrudnienia. Pracownicy tymczasowi mogą robić przez krótki czas, na przykład tylko przez kilka dni, albo przez dłuższy czas, w zależności od spraw firmy, która ich zatrudniła. Dzięki temu firmy mogą lepiej dostosować swoją siłę roboczą do dostosowujących się potrzeb fabrykacji lub usług. To usprawnia pracodawcom kierowanie swoją siłą roboczą i ogranicza ich obciążenia administracyjne. Pracownicy ze wschodu zaangażowani przez APT – pośrednictwo pracy dla cudzoziemców, mają także wiele korzyści. Agencja Pracy Tymczasowej proponuje ogrom korzyści także dla pracodawców, jak i podwładnych tymczasowych. Agencja Pracy Tymczasowej zajmuje się rekrutacją pracowników dla firm, które chcą dodatkowej siły roboczej na krótki czy długi okres czasu. Mechanizm rekrutacji pracowników produkcji w agencji pracy tymczasowej wygląda raczej inaczej niż w tradycyjnej firmie. Pierwotnym etapem rekrutacji pracowników budowlanych jest najczęściej wypełnienie formularza rejestracyjnego przez zainteresowanego, w którym przekazuje swoje dane osobowe, wykształcenie, przejście zawodowe i preferencje dotyczące pracy. Potem agencja realizuje wstępną analizę dokumentów, aby zweryfikować, czy zainteresowany spełnia wymagania i kwalifikacje ustalone w ofercie pracy. Jeżeli kandydat spełnia wymagania, następuje etap selekcji, w którym agencja wyznacza jego kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie, która jest wymagana do wykonywania pracy. W zależności od wymagań pracodawcy, mogą to być testy praktyczne, rozmowy kwalifikacyjne bądź symulacje sytuacji z pracy. W agencji chętny przechodzi outsourcing pracowniczy – początkową analizę, segregację i może zostać zaproponowany pracodawcom, którzy wypatrują pracowników o oznaczonych kwalifikacjach. agencja pośrednictwa pracy tymczasowej W czasie akceptacji oferty pracy, kandydat pozostaje formalnie zatrudniony na umowę tymczasową przez agencję – leasing pracownika z Ukrainy, jednakże pracuje dla odrębnej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.